Program 2019

I Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej "Kamedulskie Wigry" Edycja 2019

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Kamedulskie Wigry - 2019
Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej "Kamedulskie Wigry" - Edycja 2019

Niedziela, 7 lipca 2019 r.

Elżbieta Karolak (Poznań) – organy

prof. Elżbieta Karolak –  ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu (klasa organów Romualda Sroczyńskiego) oraz na UAM  (chemia). Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Szczególnie chętnie wykonuje  muzykę dawną na instrumentach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu.

Bierze udział w międzynarodowym programie wymiany pedagogicznej profesorów wyższych uczelni Erasmus/Socrates. Występuje w Polsce oraz w innych krajach Europy. Koncertuje także z córką Magdaleną (obój współczesny i barokowy) i synem Kamilem (skrzypce).

Współpracuje z orkiestrami, jest współorganizatorką i jurorem Międzynarodowych Konkursów Organowych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu  oraz pomysłodawcą Koncertów Farnych organizowanych na rzecz renowacji zabytkowych organów F. Ladegasta w poznańskiej farze.

Dokonała nagrań płytowych na zabytkowych organach w Wielkopolsce.

Jej wychowankowie i studenci są laureatami nagród na konkursach krajowych i zagranicznych. Hobby – literatura, (zwłaszcza poezja, także czynnie), koty, storczyki.

Tabulatura Jana z Lublina (XVI w.)
– Preambulum in d
– Hayducki
– Cantio Polonica
P. Żelechowski (XVII w.) – Fantasia Sopra Primo Tono
G. Frescobaldi (1583-1643) – Toccata Quinta
D. Buxtehude (1637-1707) – Preludium g-moll BuxWV 149
W.A. Mozart (1756-1791) – Fantazja d-moll KV 397
St. Moniuszko (1819-1872) – Preludium Gorzkie Żale
St. Moniuszko (1819-1872) – Preludium Romanze a-moll
F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – V Sonata D-dur op. 65, andante – andante con moto – allegro maestoso
F. Nowowiejski (1877-1946) – III Symfonia Organowa op. 46 “Lourdes” Toccata – Recitativo-Pastorale “Le miracle”- Epilog

Niedziela, 21 lipca 2019 r.

Dorota Całek (Warszawa) – sopran
Marietta Kruzel-Sosnowska (Warszawa) – organy

 

prof. dr hab. Dorota Całek – śpiewaczka (sopran) i pedagog. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego AMFC w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Z zespołem tego teatru występowała w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rosji i Libanie. Współpracowała z Teatrem Roma w Warszawie (Diana w Orfeuszu w piekle J. J. Offenbacha) i Operą Bałtycką w Gdańsku (Hrabina w Weselu Figara W. A. Mozarta). W roku 2000 w Berlinie wzięła udział w międzynarodowym projekcie Opera for four buses z muzyką Krzysztofa Knittla, a w 2002 śpiewała na Gali Moniuszkowskiej w Operze Lwowskiej. Za swój największy sukces sceniczny uważa partię Kościelnichy w pierwotnej wersji Jenufy L. Janačka, wystawionej w WOK w 2004 roku. Koncertuje w repertuarze pieśniarskim i oratoryjnym. Występowała m.in. w Studio S1 w Warszawie i Filharmonii Narodowej oraz w filharmoniach: Krakowskiej, Lubelskiej i Kaliskiej, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Turcji. Obecnie wykonuje i nagrywa głównie repertuar polski, biorąc udział w prawykonaniach utworów m.in. R. Twardowskiego, M. Sawy, P. i M. Łukaszewskich. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (UAM w Poznaniu), prowadząc zajęcia z emisji głosu, oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczy emisji głosu na specjalizacji nauczycielskiej.

prof. Marietta Kruzel-Sosnowska – organistka, teoretyk, pedagog i popularyzator muzyki. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy u prof. Rączkowskiego, teoria muzyki u prof. Andrzeja Dobrowolskiego – oba dyplomy z wyróżnieniem) i wieloletni wykładowca klasy organów w tejże Uczelni na kierunku Muzyka Kościelna, oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi klasę organów w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Spod jej ręki wyszło ponad 50 absolwentów – obecnie czołowych polskich organistów.
Ożywiona działalność koncertowa Marietty Kruzel – Sosnowskiej obejmuje recitale na wszystkich większych festiwalach organowych w Polsce, oraz za granicą (Austria, Belgia, Białoruś, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Włochy).
Artystka nagrała szereg audycji organowych dla Polskiego Radia. W dorobku ma liczne płyty CD (między innymi z muzyką Mariana Sawy- Organ Music II AP0068 nominowaną do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyki”), oraz CD nagrane na zabytkowych organach w Leżajsku, Legnicy, Bielsku Białej i Rożyńsku Wielkim, jak również we Władysławowie, Czerwińsku, Ostrzeszowie, a także na XVII wiecznym pozytywie w Przecznie koło Torunia i Jeruzalu. Z córką Jolantą Sosnowską nagrała dla firmy Naxos wszystkie utwory na skrzypce i organy Mariana Sawy. Ze śpiewaczką Dorotą Całek nagrała utwory na sopran i organy polskich współczesnych kompozytorów dla Acte Prealable LUCTUS. Dokonała wielu prawykonań polskiej muzyki organowej.
Zajmowała się też popularyzacją muzyki w Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej (poprowadziła około 6000 koncertów dla dzieci i młodzieży). Za swoją działalność została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowana odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i medalem „ Gloria Artis’.
Zasiada w Jury konkursów organowych w Polsce. Jest prezesem Towarzystwa im. Mariana Sawy, które zajmuje się promocją twórczości tego kompozytora i wydawaniem jego utworów. Prowadzi także kursy interpretacji jego muzyki.

Anonim XVIII wieczny – 3 arie z Kancjonału SS. Klarysek w Starym Sączu
J. F. Haendel (1685-1759) – Aria Lascia quio pianga z opery Rinaldo
J. F. Haendel (1685-1759) – Aria Er weidet seine Herde z oratorium Mesjasz
J. S. Bach (1685- 1750) – Koncert – G dur BWV 973 (Allegro, Largo, Allegro)
S. Moniuszko (1819 – 1872) – O Mario bądź pozdrowiona
S. Moniuszko (1819 – 1872) – Na skrzydłach pieśni
T. Dubois (1837- 1924) – Cantilene religieuse
F. Nowowiejski (1877 -1946) – Nie opuszczaj nas
A. Kątski (1817-1889) – Ave Maria
L.A.J. Lefebure –Welly (1817-1869) – Bolero de Concert z op. 166
F. Schubert (1797- 1828) – Ave Maria

Niedziela, 4 sierpnia 2019 r.

Róża Lorenc (Warszawa) – skrzypce
Wiktor Brzuchacz (Legionowo) – organy

Róża Lorenc – urodzona 18 maja 1994 roku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku (2018). Od najmłodszych lat uczestniczka i laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych oraz kameralnych. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez znamienitych profesorów, m.in. Konstantego Andrzeja Kulkę, Jakuba Jakowicza, Tadeusza Gadzinę, Jana Staniendę, Zakhara Brona, Bernarda Le Monnier, Krzysztofa Węgrzyna. Występowała solo i w zespołach na czołowych festiwalach w Polsce m.in. Warszawska Jesień, Chopin i jego Europa, Wiosna Młodych Kameralistów, a także Festival Bled oraz La Folle Journee. W latach 2014-2015 dokonała nagrań płytowych dla wytwórni DUX jako członek Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym samym czasie sprawowała stanowisko koncertmistrza Orkiestry Hanza. W ostatnich latach poszerzała swoją wiedzę muzyczną w zakresie muzyki barokowej, biorąc czynny udział w lekcjach mistrzowskich z Davidem Bellugim (Włochy), Sigiswaldem Kuijkenem (Belgia) oraz Zbigniewem Pilchem. W latach 2015-2016 zakwalifikowana na międzynarodowe kursy muzyczne – Summer Music Academy Hundisburg Castle (Niemcy),a także International Music Forum Trenta (Słowenia) pod patronatem Filharmonii Wiedeńskiej, zakończonym koncertem finałowym najlepszych uczestników w Musikverein (Brahms Saal) w Wiedniu. Wielokrotnie otrzymywała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” (2015-2018 r.) na realizację zagranicznych projektów artystycznych, a także za zasługi w aktywności artystycznej i upowszechnianiu polskiej literatury muzycznej.

dr Wiktor Brzuchacz – od 6 roku życia gra na instrumentach klawiszowych. Uczył się improwizacji, harmonii i kompozycji u prof. Mariana Sawy. Uczestniczył w kursach mistrzowskich interpretacji i improwizacji w kraju i za granicą prowadzonych m.in. przez profesorów: José Enrique Ayarra Jarné (Hiszpania), Maija Lehtonen (Finlandia) oraz Pierra Pincemailla (Francja).

W 2006 roku zdobył „Złoty Laur Młodego Organisty” na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Giżycku. Ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie organów pod kierunkiem prof. Bogusława Grabowskiego. W 2009 roku dostał się do Konserwatorium w Saint-Germain-en-Laye we Francji do klasy improwizacji prof. Pierra Pincemailla.

Artysta nagrał kilka płyt CD z muzyką klasyczną m.in. „Z koncertu z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II” (2011 r.), „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” (2017 r.) oraz „Kamedulskie Wigry” (2018 r.).

Wiktor Brzuchacz w swoim dorobku artystycznym posiada występy na wielu prestiżowych Festiwalach Organowych w Polsce i za granicą. Koncertował we Francji, Holandii, w Niemczech a w 2016 roku został zaproszony na solowe tournée po Rosji. Po powrocie ze Studiów we Francji zorganizował kilkadziesiąt koncertów muzyki klasycznej.

Był Dyrektorem Artystycznym koncertów w ramach koncertów „Spotkania z Muzyką w Pałacu w Chrzęsnem”, „Spotkania z Muzyką u Franciszkanów” i koncertów okolicznościowych. Obecnie jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej “Kamedulskie Wigry”. Od 2010 roku zorganizował ponad 50 koncertów muzyki klasycznej.

W 2019 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ponadto artysta komponuje muzykę filmową, klasyczną oraz wybrane gatunki muzyki rozrywkowej.

Należy do organizacji zajmujących się popularyzacją polskiej muzyki, animacją kultury i sztuki w kraju i za granicą.

F.M. Veracini (1690-1768) – Sonata nr 8 e-moll
D. Buxtehude (1637-1707) – Preludium g-moll BuxWV 163
J.S. Bach (1685-1750) – VI Sonata na skrzypce i BC G-dur BWV 1019, I Allegro
J.S. Bach (1685-1750) – Preludium i fuga C-dur BWV 547
G. Fauré (1845-1924) – Berceuse
St. Moniuszko (1819-1872) – Pieśń wieczorna
St. Moniuszko (1819-1872) – Wyjazd na wojnę
G. Bélier (1863-1938) – Toccata d-moll

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.